مشاهیر ایل(مهندس مهدی ساکی) یکشنبه ۲ خرداد۱۳۸۹ 0:58

مديرعامل شركت آبفار استان همدان:شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان رتبه برتر را كسب كرد

     
 

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان در نشستي با خبرنگاران به ارائه عملكرد سال گذشته و برنامه‌هاي اين شركت در سال جديد پرداخت و گفت: نزديك به يك دهه است كه كلمه آب را بدون پسوند بحران نمي‌شنويم به صورتي كه در سال 2006 ميلادي انستيتو بحران آب اعلام كرد كه عوامل كمبود آب 98 درصد آن به دلايل انساني و دو درصد ديگر به دلايل طبيعي مربوط مي‌شود.

مهدي ساكي با بيان اينكه انسان نقش مهمي در شكل‌گيري بحران آب در جهان دارد، اظهار داشت: روزانه دو ميلون تن زباله و مواد زايد توسط انسان‌ها در رودخانه‌ها و درياچه‌ها ريخته مي‌شود كه اين امر بحران آب و آلودگي محيط زيست را به همراه دارد.

ساكي اضافه كرد: سرانه آب در دنيا به ازاي هر نفر شش هزار و 700 مترمكعب است و در ايران يك هزار و 850 مترمكعب است كه سهم سرانه كشور ما يك‌سوم سرانه آب دنيا است.

وي تصريح كرد: طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده سرانه آب دنيا تا 20 سال آينده به نصف و سرانه آب ايران به يك هزار، يا يك هزار و 400 مترمكعب كاهش خواهد يافت كه با اين رخداد به مرز تنش آبي خواهيم رسيد.

ساكي تنش آبي ايران را 20 درصد بيشتر از سرانه جهاني دانست و افزود: ميزان بارندگي در كشور ما يك‌سوم ميانگين بارندگي جهان است و با وجود اين از سال 1345 تاكنون جمعيت كشور ما به بيش از 10 برابر رسيده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان خاطرنشان كرد: در استان همدان جمعيت روستايي نسبت به كل جمعيت استان 5/42 درصد است.

مهدي ساكي با اشاره به اينكه جامعه هدف شركت آب و فاضلاب روستايي، روستاهاي بالاي 20 خانوار است، يادآور شد: در استان همدان يك هزار و 73 روستا وجود دارد كه از اين تعداد 946 روستاي بالاي 20 خانوار است كه جمعيت 705 هزار و 260 نفر را شامل مي‌شود.

ساكي با بيان اينكه 99 درصد جمعيت روستايي استان را روستاهاي بالاي 20 خانوار تشكيل مي‌دهد، اظهار داشت: اين روستاها به لحاظ برخورداري از تأسيسات آبرساني در سه سطح تقسيم مي‌شوند.

وي در اين خصوص اضافه كرد: بر اين اساس از تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار، 603 روستا معادل 64 درصد در سطح يك، 246 روستا معادل 26 درصد در سطح دو و 97 روستا معادل 10 درصد در سطح سه قرار مي‌گيرند.

وي تصريح كرد: از آنجايي كه منابع تأمين آب براي روستاها از چاه‌ها، قنات و چشمه‌ها است، لذا آب اين منابع نيازي به تصفيه نداشته و تنها گندزدايي مي‌شوند.

ساكي با بيان اينكه در حال حاضر يك هزار و 133 منبع تأمين آب روستايي در استان وجود دارد، گفت: از اين تعداد 517 حلقه چاه عميق، 311 حلقه چاه دستي، 259 فقره چشمه و 45 حلقه چاه قنات است.

مديرعامل شركت آبفار خاطرنشان كرد: در حال حاضر در استان 890 فقره مخزن آبرساني براي روستاها وجود دارد كه تعداد 240 مورد آن مخازن فلزي با ظرفيت بيش از 20 هزار مترمكعب، 261 مخزن سنگي با ظرفيت 23 هزار مترمكعب و 317 فقره مخزن بتني با ظرفيت بيش از 57 هزار مترمكعب شامل مي‌شود.

مهدي ساكي افزود: در استان همدان شاخص بهره‌مندي روستاييان از آب شرب 1/71 درصد است كه اين شاخص تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 9/90 درصد ارتقاء يابد.

ساكي شاخص بهره‌مندي روستاييان استان از شبكه فاضلاب را در حال حاضر صفر اعلام كرد و اظهار داشت: در پايان برنامه پنجم توسعه اين شاخص بايد به 3/67 درصد برسد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر براي 39 روستا آبرساني به صورت سيار انجام مي‌شود كه در تابستان سال گذشته به 102 روستا آبرساني سيار صورت گرفت.

ساكي با بيان اينكه در حال حاضر 49 مجتمع آبرساني روستايي فعال و در دست احداث داريم، يادآور شد: اين مجتمع‌ها 304 روستا را تحت پوشش قرار مي‌دهند و جمعيتي كه از آب اين مجتمع‌ها بهره‌مند مي‌شوند 203 هزار نفر است كه معادل 28 درصد جمعيت روستايي استان را شامل مي‌شود.

وي اعلام كرد: تعداد مشتركين شركت آبفار استان تا پايان سال 88 حدود 122 هزار و 800 مشترك بوده است.

اين مقام مسؤول با يادآوري اينكه سال گذشته 35 ميليون مترمكعب آب توليدي از منابع داشتيم، افزود: از اين ميزان حدود 26 ميليون مترمكعب مصرف شد.

ساكي كل اعتبارات مصوب شركت آبفار استان در سال 88 در بخش آب را 18 ميليارد و 300 ميليون تومان بيان كرد و افزود: از اين ميزان 13 ميليارد و 600 ميليون تومان تخصيص يافته كه تاكنون 12 ميليارد و 800 ميليون تومان دريافت شده است.

وي يادآور شد: در بخش فاضلاب دو ميليارد تومان اعتبار مصوب اين شركت بود كه يك ميليارد و 600 ميليون تومان تخصيص يافته است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان با بيان اينكه شبكه توزيع بيش از سه هزار و 600 مترمكعب است، اضافه كرد: حدود 30 درصد اين شبكه فرسوده است كه از عوامل آن مي‌توان به قدمت بالاي انشعابات اشاره كرد.

مهدي ساكي بيان داشت: در راستاي خدمت‌رساني بيشتر تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 100 درصد جمعيت روستايي استان همدان بايد از آب شرب بهداشتي بهره‌مند شوند و 30 درصد جمعيت روستايي استان نيز از خدمات بهداشتي دفع فاضلاب برخوردار باشند.

ساكي ميزان مطالبات شركت آب و فاضلاب استان همدان از مشتركين خود را يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعلام كرد و اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه آب روستايي 30 درصد تعرفه آب شهري است.

وي تصريح كرد: براي توسعه بخش آب و فاضلاب استان در برنامه پنجم توسعه 128 ميليارد تومان اعتبار برآورد شده كه 85 ميليارد تومان آن براي بخش آب و 43 ميليارد تومان ديگر براي بخش فاضلاب است.

وي خاطرنشان كرد: ظرفيت نيروي انساني براي فعاليت شركت آب و فاضلاب استان 226 نفر است، اما در حال حاضر اين در شركت 130 نيرو وجود دارد كه امسال مقرر شده حدود 50 نفر در بخش‌هاي مختلف استخدام داشته باشيم.

مهدي ساكي با اشاره به سفر رياست جمهوري به استان اظهار داشت: احداث هشت مجتمع آبرساني و اجراي شبكه فاضلاب هشت روستا از مصوبات سفرهاي اول و دوم بود كه مقدمات و مطالبات اين طرح‌ها انجام شده و دور سوم سفر رياست جمهوري به استان جذب اعتبار جهت تكميل اين پروژه‌ها است.

ساكي اضافه كرد: شركت آب و فاضلاب روستايي استان در بخش‌هاي ديگر موفقيت‌هايي داشته است كه از جمله آن‌ها در بخش پژوهش و فناوري است.

وي در اين خصوص يادآور شد: اين شركت توانست در اولين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت آب و فاضلاب كشور در زمينه رشد عملكرد فعاليت‌هاي پژوهشي رتبه برتر را كسب كند.

وي تصريح كرد: استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت (ISO) يكي از برنامه‌هاي شركت آبفار استان است.

مديرعامل شركت آبفار استان همدان با اشاره به راه‌اندازي سيستم مانيتورينگ تأسيسات خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته 169 مورد سيستم تلمتري تأسيسات شركت را از مركز مديريت مي‌كردند.

مهدي ساكي از ديگر اقدامات شركت آبفار استان در راستاي خدمات‌رساني به روستاييان را جذب به كارگيري نخبگان، برون‌سپاري فعاليت‌ها در راستاي اصل 44 قانون اساسي، راه‌اندازي سيستم تلفن گويا و راه‌اندازي سايت الكترونيك شركت برشمرد.

نوشته شده توسط داود ساکی حسین خانی  | لینک ثابت |